شبکه ارتباطات

خدمات پس از فروش
تعمیر در محل

در راستای خدمات پس از فروش، شرکت میرماشین با بهره‌گیری از شبکه ارتباطی قوی خود با همکاران و تامین کنندگان قطعات و لوازم مورد نیاز، قادر خواهد بود که نیازهای مشتریان خود را برآورده کند.

برای آگاهی ازنحوه ارائه خدمات و تامین قطعات یدکی با ما تماس بگیرید.