ماشین‌آلات کنترل کمی و کیفی محصولات

  1. میرماشین
  2. |
  3. پروژه ها
  4. |
  5. |
  6. ماشین‌آلات کنترل کمی و کیفی محصولات

ماشین‌آلات هوشمند برنامه پذیر دارای سامانه‌های پردازش کمی و کیفی محصول در انتهای خطوط تولید، کارخانجات را در سنجش مشخصات فیزیکی و ظاهری محصولات اعم از وزن، رنگ، ابعاد، بارکد و یا هرگونه شکل ظاهری دیگر و جمع آوری و ذخیره اطلاعات آماری ضروری خطوط تولید، مجهز می‌کنند.